Apgar skóre

Apgar skóre novorozence po porodu. Co to vlastně je?

Porod je náročný nejen pro matku, ale také pro dítě. Maminka se po 9 měsících, během kterých se v jejím lůně vyvíjelo miminko, musí vyrovnat s novou situací, jak se postarat o děťátko. Novorozenec se zase musí adaptovat na podmínky života mimo dělohu – z klidného a bezpečného prostředí s optimální teplotou se dostává do prostředí plného stimulů s nestabilní teplotou, kde už nemá vše v jednom „balíčku“.

Publikováno: 02.01.2024
Aktualizované: 02.01.2024
Obsah článku:

Během postnatální adaptace se novorozenec pomocí souboru adaptačních mechanismů přizpůsobuje nové situaci. Pomocí Apgar skóre se vyhodnocuje stav novorozence bezprostředně po narození (v 1., 5. a 10. minutě). Celkově může novorozenec dosáhnout 10 bodů.

Postnatální adaptace s normálním průběhem

V děloze jsou plíce děťátka naplněné tekutinou a výživu i výměnu krevních plynů zajišťuje placenta. Přechodem plodu přes porodní cesty dochází ke stlačení hrudníku, čímž se eliminuje část plicní tekutiny, po porodu dochází k roztažení plic a pláče dítěte. Při císařském řezu chybí fáze stlačení hrudníku a k očišťování od fetální plicní tekutiny dochází opožděně.

Dotepáním a podvázáním pupečníku u novorozence dochází ke stoupání systémového cévního odporu a krevního tlaku, klesání cévního odporu v plicích a postupně se mění krevní oběh z fetálního na dospělý – dochází k uzavírání tzv. fetálních zkratů na srdci. Optimální průběh adaptace je u většiny novorozenců narozených v termínu porodu, jen asi 10 % potřebuje při poporodní adaptaci určitý stupeň asistence, aby začali dýchat. Právě hodnotící/skórovací systém slouží k posouzení potřeby resuscitace novorozence po porodu.

Apgar skóre tabulka

Apgar skóre – co to je?

Apgar skóre nebo Apgarové skóre vyvinula v roce 1952 americká anestezioložka Virginia Apgarová. Jedná se o standardizovaný skórovací systém, který slouží k posouzení stavu novorozence bezprostředně po narození. Toto skóre prozrazuje, jak dítě zvládlo porod a jak se přizpůsobilo na život mimo dělohu.

Stav novorozence se vyhodnocuje v 1., 5. a 10. minutě po narození, přičemž se jím hodnotí 5 vitálních projevů – vzhled a barva kůže, srdeční aktivita, reakce na vnější podněty, pohyb a aktivita svalů, dýchání. Skóre se hodnotí body 0 až 2, celkově tak může novorozenec dosáhnout 10 bodů. Podle výše skóre se hodnotí, zda je novorozenec zdravý, zda vyžaduje lékařskou péči nebo je jeho stav kritický a vyžaduje medicínskou intervenci. Dva body se udělují, pokud je zdravotní stav dítěte zcela přiměřený, 1 bod tehdy, je-li částečně přiměřený a 0 bodů v případě, že není přiměřený.

apgar skóre novorozence

Kritéria Apgar skóre u novorozence

Při určování Apgar skóre se bere v úvahu 5 kritérií, která se hodnotí na základě určitých aspektů:

  • Barva kůže (Appearance): V tomto případě se zkoumají příznaky možného zmodrání, které mohou naznačovat problémy s krevním oběhem. Pokud je kůže novorozence růžová po celém těle, dávají se 2 body, pokud kůže jeví známky zmodrání na končetinách, uděluje se 1 bod, pokud celý povrch těla jeví známky zmodrání, dává se 0 bodů.
  • Srdeční aktivita (Pulse): Jedná se o kritérium, při kterém se zkoumá funkce srdce. Novorozenec dostane 2 body v případě, že jeho srdeční frekvence je nad 100 úderů. Při hodnotách nižších než 100 úderů/min se dává 1 bod. Při žádné srdeční funkci se uděluje 0 bodů.
  • Reakce na vnější podněty/reakce na podrážděnost (Grimace): Při obranných pohybech a křiku se udělují 2 body, v případě grimas 1 bod a je-li reakce na podněty nepřítomná, 0 bodů.
  • Svalové napětí/pohyb a aktivita svalů (Activity): Monitoruje se pohyb končetin a aktivita novorozence. Dva body se udělují novorozenci, který nadšeně pohybuje končetinami, je aktivní. Jeden bod dostává v případě, že je pohyb méně intenzivní nebo má novorozenec slabě pokrčené končetiny. U ochablých svalů se uděluje 0 bodů.
  • Dýchání (Respiration): Při pravidelném dýchání a prudkém pláči novorozence se udělují 2 body, při nepravidelném dýchání je to 1 bod a pokud je dýchání nedostatečné nebo novorozenec nedýchá, uděluje se 0 bodů.

Kritéria Apgar skóre u novorozence

Kdo a kdy provádí Apgar test?

Stav novorozence hodnotí neonatolog (dětský lékař) nebo sestra, která je při porodu. První test provedou 1 minutu po porodu, druhý 5 minut a třetí 10 minut po porodu. Celkově tak může získat 10-10-10 bodů, obvykle se 10 bodů – nejvyšší skóre používá ojediněle, obvykle 1 bod novorozenec ztrácí, protože po narození má dítě často namodralé ruce a nohy. Pokud je v 1. minutě skóre nižší, dosahuje 1 až 6 bodů, je nutný zásah zdravotnického personálu a poskytnutí pomoci novorozenci – odsátí dýchacích cest, dotyková stimulace či cirkulační podpora. V případě, že v následujících minutách skóre stoupá na 7 až 10 bodů, jedná se o dobrý ukazatel. Pokud se nezvyšuje, prognóza ohledně zdraví miminka není příznivá.

Apgar skóre 7 až 10 odpovídá zdravému novorozenci, počet 4 až 6 bodů znamená, že novorozenec má určité potíže, může jít jen o přechodný stav, méně bodů značí, že u novorozence je nezbytná lékařská intervence, protože jsou narušeny základní životní funkce. Nízké hodnoty Apgar skóre po 1. minutě nemusí znamenat, že dítě bude mít v budoucnu problémy, platí to i naopak. Děti narozené císařským řezem nebo předčasně narozené děti mají při prvním měření skóre nižší než děti narozené v termínu.

Při měření v 5. a 10. minutě má 80 až 90 % dětí spíše 7 až 10 bodů, což značí, že se novorozenec po porodu dobře adaptuje. Hodnoty 4 až 6 naznačují, že novorozenec má potíže s poporodní adaptací. Menší počet bodů je znakem, že novorozenec má problémy s životními funkcemi a vyžaduje neodkladnou lékařskou péči.

Nízké Apgar skóre po 5. minutě (méně než 5 bodů) se označuje termínem porodní asfyxie (porucha dýchání hned po narození). Skóre 0 znamená, že novorozenec nejeví známky života. Při nízkém Apgar skóre se provádějí další vyšetření, kterými se posoudí stav novorozence, především vyšetření krevních plynů ze vzorku pupečníkové krve. Pomocí něj se zjišťuje správné zásobování tkání kyslíkem.

Kdo a kdy provádí Apgar test?

Rizikové skupiny

Nižší Apgar skóre lze v některých případech předvídat. S poporodní adaptací mohou mít problém nejen novorozenci, kteří se narodili předčasně nebo šlo o instrumentální porod (císařský řez, pomocí vakuumextraktoru nebo kleští). Predikce nízkého Apgar skóre je i v případech nemoci v těhotenství (např. těhotenská cukrovka, vysoký krevní tlak či preeklampsie), užívání léků v těhotenství a během porodu, předčasného odtoku plodové vody, urgentních stavech (předčasné odloučení placenty), infekcích, vrozených vadách plodu nebo abnormalitách při monitorování plodu (abnormální kardiotokografický záznam či abnormální amnioskopie).

Apgar skóre – zkušenosti

Maminky v diskusích prozradily, že nízké Apgar skóre nemusí automaticky znamenat, že bude mít dítě s vývojem problémy. Většina maminek potvrdila, že skóre bylo u jejich prcků vysoké, obvykle byly hodnoty 8 až 10, avšak ani při hodnotách 5/6-7-7 dokonce nižších se neobjevily později žádné problémy. Pokud Apgar skóre stoupalo, žádné následky se neobjevily.

Apgar skóre zkušenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.cz

Nejčastější otázky – FAQ

Každý rodič touží mít zdravé dítě, Apgar skóre je jednou z metod, jak bezprostředně po porodu zjistit stav novorozence. Je sice velmi nápomocné a prozradí, zda je děťátko v pořádku, nebo vyžaduje zdravotní starostlivost, avšak neprozrazuje, jak se bude v budoucnu vyvíjet. Chcete o tomto testu vědět víc, případně potřebujete něco dovysvětlit? Napište nám do komentářů, co vás zajímá.

Ano, jde o jedno z nejvyšších čísel, v mnoha nemocnicích se číslo 10 ani nepoužívá, protože po porodu mají děti často ruce a nohy namodralé, za což ztrácejí 1 bod. Číslo 9 je tak velmi dobrým výsledkem.

Skóre 7 až 10 po 5 minutách je považováno za uklidňující/povzbudivé, skóre 4 až 6 se označuje jako mírně abnormální a vyžaduje monitorování novorozence a skóre 0 až 3 je znepokojující a je nutný lékařský zásah a asistence při dýchání.

Maximální skóre je 10, nejnižší možné skóre je 0. Skóre 7 a více je znakem dobrého zdraví, nižší vyžaduje okamžitou lékařskou péči.


Pridať komentár

 

Další články z kategorie Porod

Vaše hodnocení:
(91.2%)