Hamiltonův hmat

Hamiltonův hmat na vyvolání porodu. Co to je a jak se to děje?

Hamiltonův hmat je metoda, kterou byste marně hledali v moderních medicínských příručkách. Jedná se o úkon, jehož cílem je vyvolání porodní činnosti (stahů dělohy). Pojmenování získal po skotském lékaři Jamesi Hamiltonovi. Postup byl poprvé popsán ještě v roce 1810. Tato metoda má místo v porodnickém lékařství dodnes a provedením Hamiltonova hmatu se nahrazuje, v případě potřeby, nutnost vyvolat porod medikamenty. Aby mohl být úkon proveden, dodrženy musí být určité podmínky. Rodička vždy musí být informována a musí vyjádřit souhlas s provedením tohoto hmatu. Jak se dělá Hamiltonův hmat? Má Hamiltonův hmat rizika pro dítě nebo matku? Co je to Hamiltonův hmat a kdy se k němu přistupuje?

Publikováno: 21.12.2023
Aktualizované: 21.12.2023
Obsah článku:

Tento speciální hmat se provádí v případě potřeby vyvolání porodu – urychlení těhotenství. Jedná se o minimální invazivní zákrok, který nahrazuje nutnost vyvolat porod farmaceutickou cestou. Hamiltonův hmat je považován za metodu preindukce porodu, tedy nejde o indukční způsob, kterým se přistupuje přímo k umělému vyvolání porodu. Obecně je „Hamilton“ považován za úkon, který představuje minimální riziko pro ženu – rodičku a miminko. Jsou však i okolnosti, za kterých se k této metodě přistoupit nesmí. Úspěšnost Hamiltonovy metody není 100% garantována, proto někteří lékaři realizaci tohoto manévru jako preindukci porodu v praxi odmítají.

Hamiltonův hmat na vyvolání porodu

Hamiltonův hmat

Co je Hamiltonův hmat? Jedná se o mechanickou metodu preindukce porodu, ke které se přistupuje z důvodu urychlení těhotenství, které má být zakončeno přirozeným vaginálním porodem. Další známé metody jsou například hydrofilní tyčinky nebo balónkový Foleyův katetr, jejichž účelem je také vyvolání porodních kontrakcí a urychlení těhotenství. Následně existují i farmakologické způsoby preindukce porodu. Hamiltonův hmat je tedy jedna metoda ze souboru opatření preindukce porodu. Cílem je připravit organismus ženy na průběh porodu, čímž se lze vyhnout například samotné indukci – umělému vyvolávání porodu. K preindukci, i Hamiltonovou metodou, se může přistoupit z různých příčin, přičemž musí být dodrženy určité podmínky.

Hamiltonův hmat je manuální – mechanická technika, která se realizuje během vaginálního vyšetření. Během úkonu dochází k oddělení plodových blan od děložního čípku. Tímto způsobem má dojít k uvolňování endogenního prostagladinu. Hormonu, který podporuje zrání dělohy a jejího děložního hrdla, čímž se mají aktivovat svalové stahy. Právě to má vést ke startu přirozeného vaginálního porodu. Některé ženy Hamiltonův hmatnecítí, pro jiné ženy je zákrok nepříjemný nebo až bolestivý. Přesto je to velmi neinvazivní zákrok, který s sebou nepřináší žádná vysoká rizika. Nevýhodou této formy preindukce porodu je, že není garantována úspěšnost, proto je někdy nutné přistoupit k jiným formám preindukce nebo přímému umělému vyvolávání porodu.

Co to je Hamiltonův hmat?

Kdy se Hamiltonův hmat provádí?

K formám preindukce nebo indukce porodu se přistupuje pouze tehdy, je-li to nezbytné a nezabírají žádné přirozené metody spuštění – vyvolání porodu. Hamiltonův hmat se provádí zpravidla tehdy, pokud lékař odborně posoudí, že těhotenství se neblíží ke svému závěru a děložní čípek je navzdory termínu porodu nezralý. Hamiltonova metoda může účinně podpořit zrání děložního čípku a přispět ke startu porodní aktivity.

Řádné těhotenství trvá přibližně 280 dní, což je 40 týdnů. Termín porodu se začíná počítat od posledního dne menstruace. Gynekolog následně stanoví předpokládaný termín porodu, který by měl optimálně proběhnout ve 38. až 41. týdnu těhotenství. Po 41. týdnu už jde o přenášené těhotenství. Většina porodů se děje v období 38. až 40. tt nebo 41. až 42. tt. Ve stanoveném termínu odrodí jen přibližně 4 % rodiček. Za předčasný porod je označeno takové těhotenství, které se odehraje před ukončeným 37. gestačním týdnem. Pokud je těhotenství v termínu (39.–40. týden), ale tělo nejeví žádné příznaky toho, že porod začíná, lékař může z adekvátního důvodu rizikovosti pro matku nebo dítě navrhnout, že použije právě Hamiltonův hmat na vyvolání spontánního porodu. Aby mohl být Hamiltonův manévr realizován, důležité je, aby byl děložní čípek měkký a rozšířen alespoň na 1 cm. Rovněž musí být dítě dostatečně zralé. Pokud je děložní čípek uzavřen, manévr by se neměl provádět, protože může být pro ženu bolestivý. Rodička musí být o provedení zákroku vždy informována a musí udělit souhlas.

Kromě porodu v termínu, ale bez známek startování porodní činnosti, se Hamiltonův hmat provádí hlavně u těhotných žen po termínu. Například v případě, že těhotenství trvá déle než 10 nebo 14 dní, než byl odhadovaný termín porodu. Přestože při přenášení se často přistupuje k umělému vyvolání porodu, Hamiltonův hmat může být vhodnou volbou hlavně z důvodu, že jde o velmi neinvazivní zákrok, který může zvýšit pravděpodobnost vyvolání porodu. K Hamiltonovu hmatu se může přistoupit i v případě, že miminko váží více než 4 000 g, ženě odtekla plodová voda, ale porod se nespouští několik hodin, nebo se u ženy během těhotenství objevily komplikace – preeklampsie či těhotenská cukrovka.

Samotný děložní čípek je utěsněn produkovaným sekretem, který se u ženy tvoří během těhotenství, ale v menším množství také například v období menstruačního cyklu. Tento sekret má během těhotenství za úkol chránit miminko v bříšku před různými infekcemi a bakteriemi. Děložní čípek je díky tomuto sekretu „sterilní“. Má hustou konzistenci, obvykle čirou barvu. Blíže k porodu se mění na tmavě červenou až hnědavou. Před porodem se děložní čípek otevírá a tento sekret se uvolňuje – říká se mu i hlenová zátka . Tím, že se zátka uvolní, ovšem ještě není zaručeno, že porodní činnost se spustí, klidně se může porod spustit až za několik dní. V některých případech se k urychlení porodní činnosti přistupuje právě k Hamiltonovu manévru.

Kdy se Hamiltonův hmat provádí?

Hamiltonův manévr a překážky

Ne vždy je vhodné tuto metodu preindukce porodu zvolit. V některých případech se ze zásady neprovádí. Nejčastěji jde o případy, kdy je u ženy indikován porod sekcícísařským řezem. Tehdy je tento manévr neopodstatněný. Lékař musí mít také vědomost o tom, zda se u ženy nevyskytují placentární anomálie – vcestné lůžko (poloha dělohy je nesprávná a nachází se příliš blízko děložního čípku). Hamiltonův hmat by mohl způsobit vážné krvácení. V takovém případě by byl hmat považován za rizikový a přistupuje se výhradně k porodu císařským řezem.

Riziko představuje také to, je-li u ženy přítomen strepkokok skupiny B. Vaginálním zákrokem hrozí zanesení infekce do dělohy, čímž by byl ohrožen plod i samotná rodička. Manévr se neprovádí ani v případě, že se u ženy nacházejí chlamydie, gonokok či jiná podobná bakteriální onemocnění.

Jak se dělá Hamiltonův hmat?

Zákrok provádí gynekolog – vyšetřující lékař/lékařka. Jedná se o relativně jednoduchý a elementární úkon. Při zákroku lékař do pochvy ženy vloží prst do určité hloubky, přičemž nahmatá plodové blány (obaly). Následně přiměřeným tlakem a krouživým pohybem prstu tyto spodní porodní blány oddělí od děložního čípku. Mechanicky se tedy oddělí plodový vak, který přiléhal ke děložnímu čípku. Následně dochází ke stimulaci děložní sliznice a uvolňuje se endogenní prostaglandin, který urychluje zrání dělohy. Průvodním znakem Hamiltonova hmatu může být slabé krvácení nebo špinění. Lékař zákrok provádí jen tehdy, je-li to vhodné a porodní cesty jsou alespoň trochu otevřené – děložní čípek nesmí být zcela uzavřen. Za normálních okolností je tento hmat pro ženu spíše nepříjemný, ne bolestivý. Pocity jsou však velmi individuální. Není nutná žádná analgezie ani anestezie.

Kdy se spustí porod po Hamiltonově hmatu, je také individuální. Kontrakce by měly začít přibližně do 48 hodin od provedení zákroku, což však není stabilní časový údaj a porodní činnost se může spustit dříve i později. V některých případech je Hamiltonův hmat realizován opakovaně. Příznakem účinnosti mohou být bolesti v podbřiší. Samotný medicínský úkon smí být proveden pouze v takovém případě, pokud žena – rodička udělí lékaři souhlas. Lékař musí ženu v první řadě informovat, o jaký zákrok jde, jak probíhá a z jakého důvodu by měl být zrealizován. Je zcela normální, pokud se žena rozhodne s tímto úkonem nesouhlasit.

Jak se dělá Hamiltonův hmat

Rizika a úspěšnost Hamiltonova hmatu

Právě úspěšnost Hamiltonova manévru je jedním z velmi diskutovaných témat. Mezi lékaři se názory na účinnost Hamiltonova hmatu výrazně odlišují. Hamiltonův manévr je zásahem do přirozeného porodního procesu, ačkoli oproti farmaceutickým formám jde o zásah mnohem menšího rozsahu. Úspěšnost zákroku nemá klinicky podložená data (procentuální úspěšnost). Jsou lékaři, kteří tento zákrok praktikují a ti, kteří k němu nepřistupují a využívají jiné formy preindikace. V klinické praxi je množství případů, kdy manévr napomohl k vyvolání porodu, ale jsou i případy, kdy bylo nutné přistoupit k jiným formám vyvolání porodu.

Rizika v tomto případě hrozí jen v případě, kdy by se k zákroku přistoupilo za nevhodných podmínek a indikovány by byly určité překážky – indikace císařského řezu, diagnostikované chlamydie, gonkok, strepkokok-B (riziko zanesení infekce do dělohy) nebo placentární anomálie. Rovněž jsou rizika spojena s tím, že je zákrok realizován, pokud je děložní čípek zcela uzavřen. Zákrok může být pro ženu v takovém stadiu bolestivý.

Hamiltonův hmat – zkušenosti

Zkušenosti žen – rodiček ve spojitosti s využitím Hamiltonova hmatu jsou velmi různorodé. Některé diskutující uvedly, že zažily dokonce opakovaný Hamiltonův hmat, který k porodu dopomohl. Rovněž jsou ženy, které uvedly, že po Hamiltonově hmatu se o den později dostavily kontrakce a porod proběhl v pořádku. U některých dokonce „Hamilton“ pomohl během několika hodin. Zároveň je však i množství názorů, které hovoří o jeho neúčinnosti. Některým maminkám nepomohlo jeho provedení při prvním druhém ani třetím porodu. Diskuse probíhají i o tom, že ošetřující lékař ženy neinformoval o provedení tohoto úkonu. Několik diskutujících uvedlo, že zákrok nezabral a byl poměrně bolestivý.

Hamiltonův hmat zkušenosti Modrykonik

Hamiltonův hmat diskuse Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.cz

Nejčastější otázky – FAQ

Zajímá vás problematika Hamiltonova hmatu? Chcete vědět, jak se dělá Hamiltonův hmat? Kdy se spustí porod po jeho provedení? Je Hamiltonův hmat bezpečný pro dítě i matku? Kdy se Hamiltonův hmat dělá? V našem článku vám na všechny otázky zodpovíme. Pokud máte jiné otázky, neváhejte se nás zeptat v komentářích. Máte-li osobní zkušenost s tímto zákrokem, budeme rádi za vaše názory. Stačí, když se zapojíte do diskuse pod článkem.

Jde o minimálně invazivní zákrok, který realizuje gynekolog. Zákrok probíhá manuálně vaginálním vyšetřením – lékař vloží prst do pochvy a nahmatá plodový obal děložního čípku. Krouživým pohybem prstu plodové blány oddělí od děložního čípku. Následně je vyšší pravděpodobnost, že dojde ke stimulaci děložní sliznice a uvolňování hormonů, které urychlí zrání děložního čípku a dojde k vyvolání porodní činnosti a stahem dělohy – kontrakcím.

Je to mechanický úkon vedoucí k preindukci porodu. Realizuje se vaginálním vyšetřením, přičemž dochází k narušení plodových blan a stimulaci děložní sliznice. Jeho účelem je odstartovat porodní činnost (kontrakce) těhotné ženy, která bude zakončena přirozeným vaginálním porodem. Jedná se o minimálně invazivní formu, která slouží k připravení organismu ženy na porod. Umožňuje tak vyhnout se přímému umělému vyvolávání porodu.

Zákrok smí být realizován pouze při dodržení určitých podmínek a se souhlasem rodičky. Rizika hrozí v souvislosti se zanesením infekce do dělohy. Zákrok nesmí být realizován, pokud je u ženy diagnostikována přítomnost bakterií streptokoka-B, gonkoka nebo chlamydií. Také není možné zákrok realizovat, pokud je děložní čípek uzavřen a vyskytovat se u ženy nesmí ani placentární anomálie.

Nejčastěji v případech přenášeného těhotenství 41.–42. týden. Rovněž však v případech řádného termínu mezi 38.–41. týdnem, kdy je plod dostatečně zralý, ale porodní činnost nezačíná ani v předpokládaném termínu. Vhodný je také Hamiltonův hmat, pokud je plod těžší než 4 000 g, u ženy byla diagnostikována cukrovka, preeklampsie nebo jí odtekla plodová voda, ale jiná porodní činnost neprobíhá. Realizovaný může být pouze v případě, je-li děložní čípek otevřen alespoň na 1 cm. Rodička musí vždy udělit informativní souhlas.


Pridať komentár

 

Další články z kategorie Porod

Vaše hodnocení:
(90.8%)