Biochemické těhotenství

Biochemické těhotenství – jak ho poznat a jak mu předejít

Slyšeli jste už o pojmu biochemické těhotenství nebo chemické těhotenství? Tento pojem souvisí s pozitivním těhotenským testem, který zpravidla signalizuje, že je žena těhotná. Zároveň však biochemické těhotenství souvisí s potratem v raném stádiu těhotenství. Takový druh těhotenství dokáží dnešní super citlivé těhotenské testy zachytit, ale ve skutečnosti toto těhotenství netrvá déle než 5 až 6 týdnů a končí včasným potratem. Symptomy takového těhotenství nelze ještě pozorovat ani při vyšetření ultrazvukem. Co je biochemické těhotenství? Je možné další otěhotnění po biochemickém těhotenství?

Publikováno: 06.12.2023
Aktualizované: 11.12.2023
Obsah článku:

Řada párů si při slovním spojení biochemické těhotenství představí asistované či umělé oplodnění. Ve skutečnosti jde o zcela jiný specifický druh těhotenství, který se může týkat každého druhu reprodukce a každé ženy. Přestože výsledkem biochemického těhotenství je potrat, je zcela běžné, že v počátcích těhotenství se objevují příznaky charakteristické pro začátek standardního těhotenství. Pocity a příznaky související s takovým těhotenstvím však končí s příchodem menstruace. Na základě výzkumů a statistik se předpokládá, že každé 4. těhotenství končí potratem, a to ještě dříve, než to žena zaznamená. Proč dochází k takovému druhu těhotenství? Dá se biochemickému těhotenství předejít?

Co je biochemické těhotenství?

Chemické těhotenství nebo biochemické těhotenství je takové, které zanikne ještě dříve než přejde do klinické fáze, tedy končí do 5.–6. týdne těhotenství. Příznaky takového těhotenství ještě není možné pozorovat ani ultrazvukovým vyšetřením. Pozorovat těhotenství ultrazvukem lze až kolem 6.–8. týdne. V tomto případě však celý proces začíná úspěšným oplodněním vajíčka spermií, začíná fáze migrace do dělohy, kde se chce vajíčko uhnízdit, probíhá proces dělení (kde dochází k chybám) a během tohoto období nedojde k úspěšnému uhnízdění v děloze.

Plod se nemůže úspěšně vyvíjet, protože na výstelce dělohy se neuhnízdilo vajíčko dostatečně stabilně a nedokáže zabránit krvácení během menstruačního cyklu. Příčin, proč k takovému stavu dojde, může být víc. Biochemické těhotenství navzdory příznakům těhotenství končí krvácením – menstruací a dochází k potratu a vyloučení vajíčka. Více žen indikuje zpožděnou menstruaci a silnější intenzitu krvácení. Velká část žen si biochemického těhotenství ani nemusí všimnout, proto je obtížné určit, jaký procentuální podíl má v rámci spontánních potratů právě biochemické těhotenství.

Statistiky a výzkumy hovoří poměrně jasně. Přibližně 30 % těhotenství končí úspěšným narozením dítěte. Přibližně ve 30 % těhotenství končí zánikem oplodněného vajíčka, přičemž nedojde ani k jeho uhnízdění v děloze. Podle některých výzkumů lze až 50–75 % spontánních potratů připsat biochemickému těhotenství. Tyto potraty končí obvykle do 5. týdne těhotenství, tehdy je ještě není možné potvrdit ultrazvukovým vyšetřením. Zbývající potraty již mají klinický charakter, přičemž další největší část potratů se děje po 12. týdnu těhotenství.

Co je biochemické těhotenství

Biochemické těhotenství a pozitivní těhotenský test

Silná menstruace a pozitivní těhotenský test příliš dohromady nejdou, ale při biochemickém těhotenství jde o poměrně typické signály. Pokud se partneři snaží o děťátko a po provedení těhotenského testu se ukáží dvě čárky nebo jedna silná a druhá jen mírně viditelná (tzv. duch), značí to v každém případě pozitivní výsledek. Nejde-li o falešnou pozitivitu zapříčiněnou jinými faktory. Během uhnízdění dochází ke zvyšování produkce hCG hormonu. Právě jeho zvýšenou hladinu dokážou citlivé těhotenské testy z moči zachytit. Často se však stává, že opakovaný test (za 2–3 dny) již ukáže negativní výsledek, protože hladina hCG při takovém druhu těhotenství rychle klesá. Při návštěvě gynekologa se těhotenství nepotvrdí, neboť na ultrazvuku ještě nelze v této fázi nic pozorovat.

Biochemické těhotenství - hcg hodnoty

Klinické vs biochemické těhotenství

Z medicínského pohledu je důležité vnímat rozdíl mezi klinickým a biochemickým těhotenstvím. Výše zmíněná produkce hCG hormonu souvisí s tím, že probíhá uhnízdění vajíčka v děloze. Zásadní rozdíl je však v tom, že zatímco při klinickém těhotenství se hladina hormonu hCG znásobuje zhruba každých 48 hodin, během biochemického těhotenství se hladina hCG jen mírně zvýší a postupně klesá. Za biochemické těhotenství se považuje takové, které není potvrzeno ultrazvukem a končí zpravidla do 5.–6. týdne. Každé těhotenství, které se odhalí ultrazvukem, definitivně kolem 8.–12. týdne, se již považuje za klinické. Lékař na ultrazvuku zpozoruje gestační vak, plod, případně jeho srdeční ozvy.

Klinické vs biochemické těhotenství

Jak poznat biochemické těhotenství

Problémem biochemického těhotenství je, že pro ženu je náročné ho identifikovat a většina žen ani neví, že takové těhotenství zažili. Důvodem náročnosti určit, že takové těhotenství probíhá je, že jde o počáteční fázi těhotenství. Ženy, které důkladně sledují své tělo, si mohou všimnout určité odchylky v chování svého organismu. Pokud nemají vědomost o biochemickém těhotenství, většinou i určité příznaky projdou mlčením. Pozitivní těhotenský test nemusí být směrodatným. Nápovědou může být, pokud je jedna z čárek velmi slabá. Opakovaný test za 2 či 3 dny může ukázat negativní výsledek v důsledku klesající hladiny hCG.

Za příznaky biochemického těhotenství se považuje opožděná menstruace, klidně i o 7 dní. Některé ženy uváděly i intenzivnější a delší krvácení. Objevit se mohou bolesti prsou, nafouknutí nebo bolest v podbřiší či křeče. Tyto doprovodné příznaky jsou však velmi často typické i pro standardní menstruaci. V okamžiku, kdy se menstruace dostaví, si ženy ani neuvědomí, že mohlo proběhnout biochemické těhotenství. Proto většina žen biochemické těhotenství nepostřehne a vnímá jej jen jako silnější menstruaci.

Biochemické těhotenství a příčiny vzniku

Každá žena si musí uvědomit, že biochemické těhotenství není v žádném případě její chybou a rozhodně za něj nemůže. Výzkumy poukázaly primárně na to, že takové těhotenství končí hlavně z důvodu chromozomálních abnormalit. Tyto abnormality odpovídají za to, že se plod – embryo nedokáže vyvíjet správně. K těmto abnormalitám dochází během dělení buněk.

Čím závažnější jsou, tím nižší je šance na úspěšné těhotenství a samotná příroda se postará o vyloučení oplodněného vajíčka – zygoty. Chromozomální odchylky souvisí s nesouměrným počtem chromozomů – 23 od matky a 23 od otce. V tomto stadiu však oplodněné vajíčko nemá dostatek chromozomů nebo jich má příliš mnoho, a to způsobuje genetické poruchy plodu. Častou příčinou je i neúspěšná implantace oplodněného vajíčka do dělohy, přičemž se vajíčko nezachytí stabilně na výstelce dělohy a odumře kvůli nedostatečné výživě. Výsledkem může být spontánní potrat – biochemické těhotenství do 5.–6. týdne.

V případech, kdy se ženám nedaří otěhotnět a zažívají podobné příznaky podobné biochemickému těhotenství častěji, je třeba vyhledat pomoc odborníka. Netřeba však panikařit, důvodem nemusí být jen genetika, ale klidně i níže uvedené rizikové faktory. Mnohé z nich lze léčit.

Příčiny vzniku biochemického těhotenství

Rizikové faktory pro chemické těhotenství

Včasný potrat může být vyvolán i z jiných důvodů, které mohou rovněž způsobit biochemické těhotenství a časný potrat. Příčinou může být také:

 • mimoděložní těhotenství,
 • hormonální nerovnováha,
 • pohlavní choroby,
 • časté infekce a záněty,
 • autoimunitní onemocnění,
 • porucha srážlivosti krve,
 • nízká tělesná hmotnost ženy,
 • porucha funkce štítné žlázy,
 • věk ženy nad 35 let,
 • přítomnost nitroděložního tělíska,
 • špatný spermiogram muže,
 • neléčená cukrovka,
 • kouření, alkohol, drogy, stres,
 • úraz matky v časné fázi těhotenství.

Otěhotnění po biochemickém těhotenství

Mnoho žen se obává, že pokud prodělali biochemické těhotenství, nebudou schopny dále otěhotnět. Avšak biochemické těhotenství neznamená, že žena není následně schopna otěhotnět. Spontánní potrat má v případě chemického těhotenství své důvody, ale šance na otěhotnění jsou stále vysoké a ve většině případů nemá biochemické těhotenství na plodnost ženy žádný vliv.

Menstruační cyklus se vrátí do ustáleného režimu, probíhat bude rovněž stadium ovulace a žena se se svým partnerem dále může pokoušet otěhotnět znovu, přičemž není důvod s opakovanými pokusy o otěhotnění čekat. Poradit se však můžete se svým gynekologem, protože mohou být i jiné důvody, proč k včasnému potratu došlo.

Biochemické těhotenství za běžných okolností nevyžaduje žádnou léčbu ani lékařský zákrok. V některých případech, podle posouzení gynekologa, může být nutné provést kyretáž. Po tomto čištění je třeba počkat s dalšími pokusy o otěhotnění alespoň 3 měsíce.

Otěhotnění po biochemickém těhotenství

Jak předejít biochemickému těhotenství – prevence

Na základě rizikových faktorů je možné se některých rizik vzniku biochemického těhotenství vyvarovat, ale žádná systematická nebo účinná prevence, jak předejít včasnému potratu, neexistuje. V zásadě lze mluvit jen v obecné rovině. Dodržujte zdravou životosprávu, zlepšete své stravovací návyky, vyhýbejte se kouření, alkoholu a snažte se přijímat dostatečné množství minerálů či vitamínů. Podpořte svůj organismus zvýšeným příjmem kyseliny listové, která snižuje riziko spontánního potratu a příznivě ovlivňuje pozdější vývoj plodu. Vyvarujte se nadbytečného stresu.

Biochemické těhotenství – zkušenosti

Zkušenosti žen v souvislosti s biochemickým těhotenstvím jsou velmi specifické. Především v diskusích jde o problém identifikovat přítomnost chemického těhotenství. Také ženy často řeší, zda je možné po překonání biochemického těhotenství znovu otěhotnět. Několik žen konzultovalo biochemické těhotenství se svým gynekologem, který jim poradil vhodné vitamíny a také stanovil preventivní kontroly. Ženy však potvrzují, že otěhotnění po včasném potratu je vysoce pravděpodobné. Počkat je vhodné tehdy, byla-li ženě prováděna kyretáž – čištění.

Biochemické těhotenství zkušenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Nejčastější otázky – FAQ

Víte, co to je biochemické těhotenství? Jak poznat chemické těhotenství? Dá se mu předejít? Máte zkušenosti s potratem v rané fázi těhotenství? Biochemické těhotenství je pro ženy velmi citlivým tématem. Největší zradou je, že řada žen si toho, že zažily biochemické těhotenství ani nemusí všimnout. Jaké jsou vaše názory? Budeme rádi, pokud se podělíte o své poznatky v rámci této problematiky. Pod článkem máte možnost zapojit se do diskuse. Budeme rádi, pokud k tomuto tématu přispějte.

Za biochemické těhotenství se považuje každé, které zanikne v rané fázi těhotenství do 5.–6. týdne. Biochemické těhotenství nelze potvrdit ultrazvukem. Důvodem vzniku chemického těhotenství jsou chromozomální abnormality (genetika), případně se vajíčko stabilně neuhnízdilo v děloze, čehož důsledkem je, že během menstruace bylo vyloučeno – potraceno. Plod se totiž nebyl schopen řádně vyvíjet. Biochemická těhotenství tvoří největší část spontánních potratů. Takovému druhu těhotenství nelze předejít žádnou prevencí.

Biochemické těhotenství je velmi náročné poznat. Důvodem je, že příznaky jsou velmi často podobné standardní menstruaci. Pozitivní těhotenský test nemusí být směrodatný, ale mohou se objevit dvě čárky, přičemž jedna je velmi slabá. Opakovaný test může ukázat negativní výsledek. Typickými příznaky mohou být zpožděná menstruace, silnější a delší krvácení, bolest v podbřiší, křeče a nafouknutí.

Hladina hCG hormonu při biochemickém těhotenství je v začátcích těhotenství mírně zvýšená a postupně hodnota hCG klesá. Důvodem je, že se plod nevyvíjí a na výstelce dělohy se vajíčko nepřichytilo dostatečně stabilně. Při řádném těhotenství hladina hCG stoupá po násobcích.

Ženy popisují menstruaci po biochemickém těhotenství jako silnější, delší (trvá i více než 7 dní) a s intenzivnějším krvácením. Častým příznakem je, že menstruace je zpožděná a cyklus se tak stává nepravidelným. Intenzivnější může být i bolest v podbřišku (křeče).


Pridať komentár

 

Další články z kategorie Těhotenství

Vaše hodnocení:
(91.4%)